סקרים ובקרות
  תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

  סקרי נכסים ושימושים לצרכי ארנונה

  מדידות לצרכי ארנונה וסקרים הם הכלים העיקריים המאפשרים מיצוי אופטימלי של הכנסת הרשות מכספי ארנונה והיטלים שונים. לשם כך מתבצעות פעולות של סקרים ובקרות על בסיס קבוע ברוב הרשויות. קבוצת Mgroup (לשעבר קבוצת מגער) היא בעלת ניסיון ומומחיות בתחום ומספקת ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים לביצוע סקרים ובקרות.

   
  חברת מידות, הפועלת במסגרת קבוצת Mgroup (לשעבר קבוצת מגער), מתמחה בביצוע סקרים ובקרות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ובאמצעות צוותים מקצועיים.

   

  למידע נוסף על חברת מידות >>


   

  שירותים למיצוי ולהגדלת ה הכנסות

  • מדידות וסקרי שימושים 
    
   • מדידת נכסים בשטח וביצוע סקר שימושים באופן ממוחשב לרבות עדכון שכבת GIS.
   • השוואה וסקירה של תיקים והיתרי בניה לצורכי ארנונה. השוואת היתרי בנייה למדידות ארנונה באופן ממוחשב, איתור וזיהוי תוספות או חריגות. התהליך מאפשר יצירת תיק נכס משותף למחלקות הגבייה וההנדסה, לשיפור תהליכי העבודה ושיתוף הידע בין המחלקות.
   • בדיקת חיובי מחנות צבא, משרד הביטחון ומתקני תשתית באמצעות מודדים בעלי הרשאה ממשרד הביטחון.
   • סקרי אתרים מחוץ לישוב הכוללים בין היתר גם עדכון מפת גבול השיפוט של הרשות והצלבת הנתונים שהתקבלו עם נתוני הגביה ברשות. במסגרת הנכסים הנבדקים – נכסי תאגידים, נכסי משרד הביטחון ומחצבות. 
   • שומת ארנונה למחצבות באמצעות מערכת טכנולוגית מתקדמת המבצעת השוואת שטחים משנה לשנה לצורך חיובי ארנונה.
     
  • סקרים ובקרות
    
   • סקרי שלטים בשטח הכוללים צילומים דיגיטאליים של השלטים, חישוב שטח השלטים, והעברת נתונים למערכת הגביה לרבות עדכון שכבת GIS.
   • סקרי טיוב נתונים הכוללים איסוף מידע, וטיוב נתונים כגון כתובות ומצב סוציואקונומי (לצרכי הנחות, למשל) ושיוך ממחושב לנכסי הרשות.
   • סקרי גינות ציבוריות הכוללים בדיקת שטחי הגינון הציבורי בשטח הרשות וניתוחי חוזים מול חברות גינון קבלניות. עריכת תשריט משולב לכל גינה, קובץ ממוחשב המפרט שטחים לכל גינה עם קישור לתמונת הגינה.
  עבור לתוכן העמוד