ProFill

חברת פרופיל

ProFill

ProFill מספקת שירות ומענה מקיף בפרויקטים המשלבים תפעול וטכנולוגיה מתקדמת בתחום כלכלת החינוך. השירותים ניתנים לרשויות מוניציפליות, חברות כלכליות, חברות עירוניות ומשרדי ממשלה.

פעילויותיה המרכזיות של ProFill בתחום החינוך:

  • ניהול ותפעול מערכי היסעים ברשויות מקומיות.  מודל תפעולי חדשני לניהול שירותי הסעות עבור רשויות המבוסס על מערכות טכנולוגיות מתקדמות, כתיבת מכרז קבלנים, שליטה מלאה במערך ההיסעים ויצירת ממשקי עבודה יעילים מול כל הגורמים במערך תוך יצירת התייעלות לרשות, חסכון ועלייה ברמת השירות.
  • ביצוע בקרות על מערכי היסעים באמצעות אפליקציות מתקדמות לבקרת שטח, ניתוח וניהול הבקרות.
  • סקולבס – מיזם ראשון מסוגו הפועל לחיזוק תחושת הביטחון ושיפור חווית הנסיעה באמצעות משחקים בהסעות תלמידים למוסדות חינוך.
  • מלווים בהיסעים. גיוס מלווים ומלווים ממלאי מקום, ביצוע הכשרות למלווים, ניהול מערך המלווים עבור מחלקת ההיסעים ברשות.
  • סייעות במוסדות חינוך. גיוס סייעות וממלאי מקום, ביצוע הכשרות לסייעות, ניהול מערך הסייעות עבור מחלקת החינוך ברשות.
  • חינוך בלתי פורמאלי. שירות ייעודי הכולל מערכת לניהול הרישום והגבייה בתחום התרבות, הקהילה והפנאי.
  • הקמת וניהול מאגר ממלאי מקום של עובדי הוראה וביצוע השמה במוסדות חינוך עבור משרד החינוך. 
  • הנפקת אישור ראשוני להפעלת מעונות יום לפעוטות בהתאם לחוק הפיקוח על מעונות יום עבור משרד החינוך. 
  • מוקד לשירותי חינוך. מוקד טלפוני ארצי המעניק מענה מקצועי לקליטה וטיפול בפניות בתחומי החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

בעידן שבו כל שירות הופך מורכב ומחייב שילוב של הון אנושי, מערכות טכנולוגיות, תיאום שקיפות ובקרה,  ProFill מספקת מענה מדויק ללקוחותיה. עיריית ירושלים, עיריית רמת גן, עיריית חולון ורבים נוספים נהנים משירות מקצועי ויעיל.