Mcenter

Mcenter

Mcenter, היחידה לשירותי עזר (Back office), ניתוח ובקרת נתונים, מעניקה שירותים לרשויות מקומיות, תאגידי מים וחברת החשמל.

היחידה עוסקת בניתוח ובקרת נתונים במספר תחומים:

  • מים– בקרת נתונים טרום הפקת חשבונות, טיפול בהתראות מערכת קר"מ, ניתוח והטמעת סקרים וטיפול מלא בפניות תושבים. 
  • חשמל– קריאות שעוני חשמל ובקרה לוגית.
  • ארנונה – טיפול מלא בעדכוני שומה, הנחות והחלפות משלמים.
  • תשלומי ביוב – תפעול תהליכי עבודה מלאים לעיבוד נתוני חיוב בנושא תשלומי ביוב לרשויות אזוריות ע"פ כללי הרשויות האזוריות.
  • החלפות – תפעול תהליכי עבודה לביצוע החלפות מונים והטמעתם במערכת.
  • קריאה שביעית – בקרת קריאה פעם בשנה למונים דיגיטליים ע"פ כללי המים. תהליך בקרה לוגית המכיל תוצר של דוחות מסכמים והמלצות ללקוח. 

הצוות המיומן ביחידה מבצע פעולות עיבוד וניתוח נתונים גולמיים, בקרת והפקת נתונים מעובדים כתוצרים סופיים ללקוח הכוללים, בין היתר, דוחות מסכמים.

 

בנוסף לפעילות המתבצעת במטה היחידה, פועלת יחידת שטח, המונה עשרות עובדים מקצועיים בפריסה ארצית. יחידת השטח פועלת הן בתחום איסוף נתוני קריאות מונים, והן בביצוע סקרי מדידות ונכסים. כמו כן, מבצעת היחידה החלפות מוני מים ושירותים נוספים הנדרשים ללקוחותינו.