Mgroup, הקבוצה המובילה במתן שירותים למגזר הציבורי בישראל, מעניקה, מזה שלושה עשורים, מענה מקיף לצרכי גופים ציבוריים, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, חברות כלכליות ומשרדי ממשלה.

הקבוצה פועלת במספר עולמות עיקריים: שירותים דיגיטליים, ניהול הכנסות עצמיות, שירותי מוקד, מערכת ERP לניהול מוניציפאלי, אכיפה וחנייה, סקרי נכסים, ניהול היסעים, גיוס מלווים וסייעות למערכת החינוך, ניהול מערכות דיגיטליות לחינוך בלתי פורמלי, ניהול פרויקטים הנדסיים, איסוף ובקרת נתוני מים חשמל וארנונה ,הקמת ותפעול פרויקטים תפעוליים מורכבים עבור משרדי ממשלה ועוד.

פעילותה של Mgroup החלה בשנת 1990 תחת השם מגער, ומאז ועד היום- היא מצטיינת ביכולתה להרחיב את סל השירותים והפתרונות המוצעים לרשויות המקומיות ולתאגידי המים, כמו כן, במומחיותה להוביל מערכים ארציים רחבי היקף בעבור משרדי הממשלה.

 

Mgroup מתמקדת בשילוב בין חדשנות טכנולוגית פורצת דרך לשירות אנושי איכותי. ערך זה מחלחל לכל פעילויות הקבוצה ומהווה סמן דרך עיקרי בכל העולמות בהם היא פועלת. 

הקבוצה מספקת מענה מקיף ומגוון למאות רשויות מקומיות, תאגידי מים, חברות כלכליות, חברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה בעולמות שירות שונים: