שירותי בקרה ולקוח סמוי

שירותי בקרה ולקוח סמוי

שירותי בקרה ולקוח סמוי הם בין שירותי חטיבת הפרויקטים, הניתנים ללקוחות ציבוריים ומשרדי ממשלה שונים.

השירות כולל הפעלת מערך איסוף נתונים בנושאי שירות ותפעול שונים על מנת לשפר את רמת שביעות הרצון ובקרה על רמת השירות שהגורם המבוקר מעניק למשתמשי הקצה של הלקוח.

הבקרות מבוצעות ע"י מערך שטח בפריסה ארצית, פעילות בשעות לא-שגרתיות, דגימות ובקרות לפי ניתוחים סטטיסטיים ועוד.