סקרי נכסים

מידות

סקרי נכסים

מידות מתמחה בביצוע סקרי נכסים ומספקת פתרון כולל לרשויות המקומיות במטרה לאפשר להן להשית חיוב אמיתי ומדוייק על מחזיקי הנכסים השונים ברשות.
החברה פועלת באמצעות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים וצוותים מיומנים זה למעלה מ- 20 שנה בעשרות רשויות מקומיות ברחבי הארץ.

סקר נכסים מבוצע בתוך הנכס ומחוצה לו באמצעות מדידות בשטח ע"י מודד מוסמך ומנוסה, אשר הוכשר ע"י הקבוצה.

 

שירותי החברה כוללים:

  • מדידות וסקרי שימושים לארנונה
  • השוואת היתרי בנייה למדידות ארנונה
  • סקרי שלטים
  • סריקת תיקי בנייה לעיבוד נתונים
  • סקרי טיוב נתונים
  • סקרי גינות ציבוריות

 

 

ניסיונה רב השנים של מידות וחתירתה התמידית לשירות מצטיין, מציבים אותה כנותנת השירותים המובילה בתחום סקרי הנכסים.