סקרים

סקרים

החטיבה הממשלתית מעניקה שירותים מגוונים לעשרות משרדי ממשלה וגופים ציבוריים, ביניהם שירותי סקרים.

במסגרת זו מתבצעת פעילות ביצוע סקרים באמצעות מערכות מידע מתקדמות המבוססות על ניתוחים סטטיסטים מתקדמים, שיחות ממוקדי שירות ועוד.

גופים ציבוריים וממשלתיים רבים נעזרים בשירותי הסקרים של הקבוצה, הנחשבים לאיכותיים וטובים בשוק.