ניהול הכנסות עצמיות

ניהול הכנסות עצמיות

השאיפה לשירות לקוחות איכותי ויעיל לצד ניהול מערך תשלומים מתקדם נמצאים כיום בליבת פעילותם של רשויות מקומיות ותאגידי מים, המחויבים לדרישות החוק וערים לצפיות הצרכנים.

קבוצת Mgroup מתמחה במתן מענה מקיף לגופים מוניציפאליים המעוניינים בשירות ניהול הכנסות עצמיות איכותי ומניהול מתקדם בתחומי הבילינג, תוך מיצוי מלא של פוטנציאל ההכנסות. זאת בהתייחס לצווי המסים, חוקי העזר, החוקים והתקנות הנוגעים לעניין, ובהקפדה על שירות איכותי ואדיב לתושב וללקוח. 

 

המקצועיות הבלתי מתפשרת המאפיינת את החברה ועובדיה, הציבה את הקבוצה בראש החץ במתן שירות מתקדם במחלקות ניהול הכנסות עצמיות. עובדינו מעניקים שירותים בעשרות רבות של תאגידי מים ורשויות מקומיות וידועים בשל יכולתם לנהל את מערך ההכנסות העצמיות מקצה לקצה ולשרת תושבים באופן הטוב ביותר.

 

אחד מקווי היסוד החשובים של Mgroup הוא נושא הבקרה. בהתאם לכך, החברה מקיימת מספר מנגנוני בקרה – פנימיים וחיצוניים, באמצעותם בודקת הקבוצה את הפעילות המתקיימת במחלקה.

עיגון נושא הבקרה נעשה באמצעות נהלי עבודה ברורים, הדרכת מנהלים בדבר קיומם ובדבר הטמעתם לעובדים, וצוות בקרים, המבצעים ביקורות שגרתיות ויזומות בצוותים. במקביל, מתבצעת בקרה חיצונית, הן על ידי מכון התקנים הישראלי והן על ידי מנגנוני הבקרה הקיימים אצל לקוחות החברה.