גיוס וניהול למגוון תפקידים במערך החינוך

חברת פרופיל

גיוס וניהול למגוון תפקידים במערך החינוך

ProFill מובילה מגוון פתרונות בתחום תפעול מערך הסייעות והמלווים עבור רשויות מקומיות ברחבי הארץ. השירות כולל גיוס וניהול סייעות למוסדות חינוך ומלווים להסעות תלמידים, ניהול מאגר כח אדם זמין ואיכותי, איתור ושיבוץ מיידי והערכות על פי דרישה.

השירות כולל:

  • גיוס מלווים וממלאי מקום בהיסעים.
  • גיוס סייעות וממלאי מקום למוסדות חינוך, כולל סייעות רפואיות/ מתמחות/פדגוגיות.
  • ניהול מלא של מערך הסייעות ו/או מלווים עבור הרשויות.
  • הקמת וניהול מאגר ממלאי מקום של עובדי הוראה וביצוע השמה במוסדות חינוך עבור משרד החינוך.
  • הכשרות ייעודיות בהתאם לצורך ולסוג התפקיד.