SMARTCITY

סמארט סיטי

SMARTCITY

Smart City  מציעה לרשויות מקומיות שילוב בין טכנולוגיות מידע תקשורת ופתרונות IOT מתקדמים לניהול העיר בצורה חכמה ויעילה. 

החברה פועלת במגוון תחומים מבוססי מידע לטובת ייעול התהליכים העירוניים , מהתייעלות אנרגטית ועד התייעלות ארגונית כגון תאורה חכמה,
תחבורה חכמה, ניהול פסולת והטמנת פסולת חכם, מצלמות אנליטיקה ומערכות אכיפה וסדר ציבורי.

Intelligence Everywhere הינה המערכת הייחודית שלנו לניהול ערים חכמות בעלת פלטפורמה פתוחה מבוססת בינה לטובת שליטה, בקרה ויצירת תובנות מכלל המערכות יחדיו.
בעזרת המערכת מוחדר מידע ליישומים הקיימים בארגון ועל מנת לאפשר לקבל את התשובות הנדרשות מהר יותר על ידי יצירת שכבת נתונים אחידה.
המערכת חוזה כיצד יתנהגו הלקוחות ומה תהיה התוצאה העתידית ומאפשרת קבלת החלטות והתייעלות בכלל השירותים השונים לטובת רווחת התושבים על ידי מתן מענה חכם יותר, חזק ומהיר הרבה  יותר.