משרה מס': 1003130

סייעות חולון

סייעות:  
סיוע בהקניית מיומנות לתלמידים משולבים ובתרגולן, ע"פ הנחיית הצוות החינוכי, הצוות הפרה-רפואי והנהלת בית הספר.
הגשת עזרה פיזית לתלמידים מוגבלים מבחינה מוטורית ומבחינה תפקודית
סיוע לתלמידים המתקשים בניידות (ובכלל זה העברת תלמידים בכיסאות גלגלים) והגשת עזרה לתלמידים בשימוש בשירותים, ברחצה, באכילה ובהלבשה.
טיפול בתלמידים והשגחה עליהם בעת פעילות בחצר ובכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר, ע"פ הנחיות של הנהלת בית הספר.
קבלת התלמידים בעת בואם לבית הספר / לגן הילדים והבאתם לכיתות, הובלת התלמידים להסעות בתום הלימודים ודאגה לעלייתם הבטוחה לרכב ההסעות.
מעורבות בחיי בית הספר או הגן, ובכלל זה הצטרפות לישיבות צוות בית הספר / הגן והשתתפות בפעילויות אחרות המתקיימות במסגרת החינוכית, על פי הצרכים

טופס הגשת מועמדות למשרה

* שדות חובה למילוי